Политика за възстановяване на суми

Дружеството не приема връщане или възстановяване на суми за продукти, след като продуктът е доставен на доставчика.

Ако даден продукт или услуга, предлагани на уебсайта на Дружеството, не отговарят на описанието, можете да върнете продукта, както е посочено в условията за покупка.